Aluhut

Aluhut a.s.

Společnost Aluhut a.s. recykluje hliníkový odpad a metalurgickou cestou z něj vyrábí slévárenské slitiny hliníku.
Sídlo společnosti se nachází v průmyslové zóně Rybníky, nedaleko města Dobříš.
Společnost Aluhut a.s. působí na trhu slitin od roku 2002 a od té doby si udržuje silnou pozici mezi producenty hliníkových slitin nejen v ČR, ale i zemích EU.
V současnosti je dynamickou firmou, jejímž cílem je další rozvoj technologie, výkonu a modernizace výroby s důrazem na ochranu životního prostředí.

Společnost ALUHUT a.s se zabývá výrobou hliníkových slitin. Hlavní vstupní surovinou pro tuto výrobu jsou různé druhy hliníkového odpadu. Tento odpad je tříděn a upravován tak, aby bylo možné ho použít jako vsázku do pecí. Úprava hliníkového odpadu probíhá v sesterské společnosti Anbremetall a.s. Následně je tento odpad důsledně kontrolován při vstupní přejímce, což zajišťuje nejvyšší kvalitu vstupního materiálu.

Proces výroby v naší společnosti je prováděn tavením hliníkového odpadu v tavících pecí, dále rafinací, legováním, odplyněním a následným odlitím slitiny. Celý proces výroby je řízen pracovními předpisy, kde je věnována maximální pozornost dodržování technologie a kvality výroby.Výsledným produktem výroby společnosti ALUHUT a.s. jsou slévárenské slitiny hliníku.

Příklady použití jednotlivých druhů slitin jsou stručně popsány v ČSN, ale hlavně jsou dány požadavky konstruktérů a nemalou roli ve výběru slitiny hrají zvyklosti jednotlivých sléváren spolu s jejich technickým vybavením.
Celý proces je důsledně monitorován a v celém svém průběhu několikrát kontrolován.
Společnost Aluhut a.s.preferuje takový způsob výroby, při kterém se co nejracionálněji a nejkomplexněji využívají suroviny a energie v cyklu:
surovinové zdroje – výroba – spotřeba – druhotné suroviny tak, že nemá žádný vliv na životní prostředí.

Obchodní název společnosti: Aluhut a.s.
Zapsaná v Obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6038
Sídlo: Rybníky 75, Dobříš 263 01
IČ: 25783947
DIČ: CZ25783947
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 275 300 490 227 / 0100
Telefon: +420 318 533 155
Fax: +420 318 533 166
Email: info@aluhut.cz
Ředitel společnosti: Ing. Zdeněk Janoušek z.janousek@aluhut.cz
Vedoucí obchodu a ekonomiky: Ing. Dušan Nikel d.nikel@aluhut.cz
Představitel vedení pro jakost: Ing. Jakub Marvan j.marvan@aluhut.cz