Fond primární prevence

Fond primární prevence

Grantový program z Fondu primární prevence Středočeského kraje zaměřený na zvyšování právního vědomí v oblasti specifické primární prevence rizikových jevů na rok 2009/2010. Projekt by měl přispět ke zvýšení všeobecných znalostí práv a povinností, k seznámení s novými zákony, vyhláškami, směrnicemi v oblasti právních vztahů, s možnostmi využití počítačové techniky při hledání informací a prací s nimi.