Leonardo 2008-2010

Projekt mobility v rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci:
„ODBORNÁ PŘÍPRAVA VE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA BEZ HRANIC“

Cíle projektu:
Získávání nových odborných znalostí,osvojování si dovedností při práci na moderních strojích a zařízeních a seznámení se s novými technologiemi používanými v dřevařském průmyslu při výrobě odlišných produktů než ve svém regionu.
Seznámení se s možnostmi a podmínkami na evropském trhu práce; rozvoj sociálních,organizačních a pracovních dovedností v cizím prostředí,adaptabilita na jiné pracovní podmínky a organizační změny.
Poznávání a vstřebávání odlišného sociálně-kulturního prostředí,navázání na kulturní,jazykovou a historickou propojenost partnerů,vytváření pozitivních vztahů ke spolupráci mezi účastníky vysílající a přijímající organizace.
Umožnit rovné příležitosti při odborném vzdělávání v rámci možností poskytovaných EU všem žáků ( ze sociálně slabších rodin,romské národnosti).
Přidanou hodnotou projektu bude vytvoření česko-slovenského odborného dřevařského slovníku,dále výrobky společně zrealizované žáky obou SOU po dobu stáží a v neposlední řadě zvýšení šancí absolventů SOU zapojených do projektu uplatnit se na trhu práce v zemích EU.

Koncepce projektu
Realizace projektu bude probíhat v období od 1.6.2008 do 31.5.2010
V průběhu projektu budou realizované čtyři odborné stáže, trvání jedné stáže – 4. týdny, počet účastníků jedné stáže 10 a jedna doprovodná osoba.
Jednotlivé stáže budou probíhat vždy na jaře a podzim
Projekt je plánován recipročně.

Partnerská organizace
SOU drevárske Prešov

Stáž 18.4. – 15.5.2010

Pedagogický dozor
Mgr. Marcela Rýdlová
Bc. Jiří Špindler

Účastníci
Jechort Aleš
Johánek Václav
Kapitán Stanislav
Kratejl Tomáš
Krištofík Tomáš
Kykal Marek
Nygrýn David
Poplštein David
Tomčík Pavel

Stáž 3.10. – 31.10.2009

Pedagogický dozor
RNDr. Jaroslav Vácha
Miloslav Holan

Účastníci
Fencl Miloš
Hošna Karel
Jech Jan
Kožmín David
Krejčík Martin
Lachout Lukáš
Šnajdr David
Vaněček Jiří

Stáž 9.5. – 6.6. 2009

Pedagogický dozor
Bc. Tomáš Lisý
Mgr. Marcela Rýdlová

Účastníci
Kuča Jiří
Loučka Aleš
Palivec Ondřej
Podlipský Jan
Skořepa Lukáš
Stoklasa Jiří
Strniště Jakub
Vávra Roman

Stáž 5.10. – 1.11. 2008

Pedagogický dozor
RNDr. Jaroslav Vácha
Aleš Falc

Účastníci
Janoušek Radim
Kovařík Josef
Křesina Tomáš
Malý Miloslav
Píša Martin
Seidl Aleš
Spilka Tomáš
Wünsch Jan