Leonardo 2010-2012

Projekt mobility v rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci:
„ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZA HRANICEMI“

Cíle projektu:
1.Získávání nových odborných znalostí v jiném, než domácím prostředí, osvojování si dovedností při práci na moderních strojích a zařízeních, seznámení se s novými technlologiemi používaných v dřevařském a automobilním průmyslu při jiném systému výuky v odborném výcviku.

2.Seznámení se s možnostmi a podmínkami na evropském trhu práce, poznání specifik odborného výcviku v jiné zemi, rozvoj sociálních, organizačních a pracovních dovedností v cizím prostředí, adaptabilita na jiné pracovní podmínky.

3.Poznávání a vstřebávání odlišného sociálně-kulturního prostředí, vytváření pozitivních vztahů ve spolupráci mezi účastníky vysílající, přijímající organizací a spolupracujících firem.

4. Umožnit rovné příležitosti při odborném vzdělávání v rámci možností poskytovaných EU všem žákům

5. Zlepšení jazykových schopností účastníků stáží.

Koncepce projektu
Realizace projektu bude probíhat v období od 1.6.2010 do 31.5.2012
V průběhu projektu budou realizované čtyři odborné stáže, trvání jedné stáže – 4. týdny, počet účastníků jedné stáže 8 a jedna doprovodná osoba.
Jednotlivé stáže budou probíhat vždy na jaře a podzim

Partnerská organizace
SOU drevárske Prešov

Stáž 11.3. – 6.4.2012

Pedagogický dozor
Bc. Tomáš Lisý
Miloslav Holan

Účastníci
Beneš Jiří
Houdek Petr
Hudeček Václav
Kubricht Martin
Opatrný Jan
Řízková Zuzana
Slavíčková Anna
Švejnoha Jindřich
Weber Miroslav

Stáž 2.10. – 30.10.2010

Pedagogický dozor
Ing. Oldřich Půlkrábek
Bc. Jiří Špindler

Účastníci
Cina Ondrej
Černý Tomáš
Hladký Radek
Krákora Patrik
Krotil Michal
Kučera Filip
Svoboda David
Uzlová Ilona

Stáž 19.3. – 16.4.2011

Pedagogický dozor
Miloslav Holan
Ing. Jiří Slavíček

Účastníci
Bumba Lukáš
Fatka Tomáš
Holubec Josef
Horký Tomáš
Houdek Denis
Proft Jiří
Šach Daniel
Štrob Ladislav

Stáž 24.9. – 22.10.2011

Pedagogický dozor
RNDr. Jaroslav Vácha
Ondřej Cyprián

Účastníci
Biben Michal
Červený Lukáš
Holec Ondřej
Kroupa Milan
Kubiš Miroslav
Šmejkal Martin
Šnajdr Vlastimil
Váňa Jan