Leonardo 2011-2013

Projekt mobility v rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci:
„ODBORNÁ PRAXE ČESKÝCH UČŇŮ V BAVORSKU“

Cíle projektu:
1.Získávání nových odborných znalostí v jiném, než školním prostředí. Osvojování si dovedností, které nemohou získat na naší škole. Seznámení se s novými technlologiemi používanými v dřevařském a kovozpracujícím  průmyslu při výrobě odlišných produktů v jiném než svém regionu.

2.Seznámení se s podmínkami, úrovní a možnostmi odborného vzdělávání partnerské organizace a pracovních dovedností v cizím prostředí. Vyzkoušení adaptability žáků na jiné pracovní podmínky.

3.Poznávání a vstřebávání odlišného sociálně-kulturního prostředí, vytváření pozitivních vztahů ve spolupráci mezi účastníky vysílající a přijímající organizace.

4. Umožnit rovné příležitosti při odborném vzdělávání v rámci možností poskytovaných EU co největšímu počtu žáků bez ohledu na jejich sociální situaci.

5. Zlepšení jazykových schopností účastníků stáží.

Koncepce projektu
Realizace projektu bude probíhat v období od 1.10.2011 do 31.5.2013
V průběhu projektu budou realizované dvě odborné stáže, trvání jedné stáže – 3 týdny, počet účastníků jedné stáže 7 a jedna doprovodná osoba.
Jednotlivé stáže budou probíhat vždy na jaře.

Partnerská organizace
Staatliches Berufliches Schulzentrum, Sulzbach-Rosenberg

Stáž 11.3. – 30.3.2012

Pedagogický dozor
Veronika Uhlířová
Vladimír Šťastný. DiS.

Účastníci
Hofman Petr
Karhan Václav
Krnáč Tomáš
Lundák Ladislav
Soukupová Samantha
Varvařovský Jakub
Winzig Rudolf