Erasmus+ a domečky do mateřské školy v Hluboši

V rámci programu Erasmus+ probíhají reciproční odborné stáže žáků naší školy a žáků středních škol z Prešova. Žáci spolupracujících škol si zvyšují své odborné zručnosti a kompetence u partnerských organizací během čtyřtýdenních stáží. V průběhu odborného výcviku v SOU Hluboš byly vyhotoveny žáky z Prešova barevné domečky na hraní, které byly předány dětem v Mateřské škole Hluboš.