Dovednostní tour – generační spolupráce

 Dne  3.4.2019 se v našem učilišti ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy uskutečnila aktivita projektu IKAP „Implementace krajského akčního plánu středočeského kraje“, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 na podporu technického vzdělávání mládeže s názvem „Dovednostní tour – generační spolupráce“. Této aktivity se zúčastnili  žáci maturitního oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby a oboru truhlář společně se žáky Základní školy Pavla Lisého, Hostomice. Žáci ze základní školy si pod vedením studentů SŠ a odborného dozoru pedagoga s velkým nadšením zhotovili praktický dřevěný výrobek – stojánek na mobil, který si i odnesli domů.  Všichni žáci projevili zručnost a snahu  a akci si užili v příjemné a přátelské atmosféře.  Děkujeme všem žákům i pedagogům a hlavní orgazinátorce z Krajské hospodářské komory p. Iloně Zůzové.  Více fotografií ve fotogalerii ZDE.