Dovednostní tour 2020

Dne  28.1.2020 se v našem učilišti ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy uskutečnila aktivita projektu IKAP „Implementace krajského akčního plánu středočeského kraje“, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 na podporu technického vzdělávání mládeže s názvem „Dovednostní tour – generační spolupráce“. Této aktivity se zúčastnili  žáci oboru truhlář společně se žáky ZŠ a MŠ Jince. Žáci ze základní školy si pod vedením našich mladých truhlářů a odborného dozoru pedagoga s velkým nadšením zhotovili praktický dřevěný výrobek – krmítko pro ptáky, který si i odnesli domů.  Všichni žáci projevili zručnost a snahu  a akci si užili v příjemné a přátelské atmosféře.  Děkujeme všem žákům i pedagogům a hlavní orgazinátorce z Krajské hospodářské komory p. Iloně Zůzové.