ICT vybavení z projektu IKAP

Naše škola získala 30 ks notebooků do odborných učeben z projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti efektivního využívání ICT techniky pro školní i mimoškolní vzdělávání žáků.