Informace k opravným zkouškám Dobříš

Konzultace k opravným JZZZ budou pro obory Mechanik opravář motorových  vozidel a Opravář zemědělských strojů  organizovány ve dnech 1.9. a 2.9. 2022 od 13.00 hod. na budově teorie OP Dobříš.