Informace ke skupinovým konzultacím od 19. 4. 2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR budou od 19. dubna 2021 umožněny skupinové konzultace:

  • žáků posledních ročníků SŠ 
  • žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků SŠ
  • žáků  v rámci odborného výcviku ve všech ročnících

Účast žáků na těchto konzultacích je dobrovolná, podmíněná však maximálním počtem 6 žáků v jedné skupině a podstoupením testování.

Testování probíhá vždy ve škole pod dohledem pověřeného pracovníka školy, tedy i v případě, že si žák přinese vlastní testovací sadu (která však musí být na seznamu schváleném k tomuto účelu Ministerstvem zdravotnictví).

Učitelé na základě plánu konzultací seznámí jednotlivé žáky a jejich zákonné zástupce s konkrétními termíny.