ISIC průkaz

Mezinárodní studentský průkaz ISIC

Naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech. Je určen pouze pro studenty prezenčního studia.

Co přináší ISIC vydaný přes naší školu?

 • Je oficiálním průkazem studenta naší školy.
 • Funguje jako čipová karta na vstup do školy a výdej oběda. Nemusíte si již pořizovat speciální čip.
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (dopravní podniky, kina ad.)
 • Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia, license ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si platnost průkazu prodlouží.
 • Školní ISIC je levnější! V běžné distribuci stojí 500 Kč každý rok.
  • Prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč
  • Cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč 
  • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč.
Co přináší ISIC?

 • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
 • Slevy a výhody v dopravě.
 • Speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA.
 • Slevy na více než 2.200 místech ČR:
  • při nákupech, stravování a vzdělávání
  • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
  • na permanentky v lyžařských areálech
  • při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
  • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách
Jak si průkaz objednat?

Agendu ISIC, ITIC a ALIVE na naší škole řeší  Helena Lavičková, účetní kancelář, hlavní budova Hluboš.
Kontakt: helena.lavickova@souhlubos.cz ; tel. 318 429 926 

Uhraďte, prosím, poplatek 290 Kč na účet KB 10436211/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte heslo ISIC +  jméno žáka) a na e-mail: helena.lavickova@souhlubos.cz pošlete průkazovou fotografii budoucího držitele. Doporučujeme použít barevnou digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí) nebo zaslat kvalitní sken papírové průkazové fotky.

Podpis papírové žádosti držitelem proběhne při převzetí průkazu.

Hotový průkaz bude žákům vydán ve škole nejdříve poslední srpnový týden.

Žádosti se nevyřizují v termínu: 1.8. – 24.8.  daného roku.
Průkaz lze objednat kdykoliv během školního roku, objednávky se odesílají 1x měsíčně, vyřízení objednávky trvá 3 týdny.

Průkaz objednaný o prázdninách Vám bude vydán k novému školnímu roku.

Platnost průkazu:

PLATNOST licence ISIC končí vždy k 31. 12. Zkontrolujte si platnost na vašem průkazu studenta!

Platnost licence ISIC je vždy maximálně 16 měsíců. Standardní platnost je od začátku září do konce prosince následujícího roku – například 09/2019 – 12/2020. Počáteční platnost licence ISIC je natištěna na přední straně nově vydaného průkazu. Po jejím vypršení se licence stává neplatnou a bez jejího obnovení tak u průkazu zaniká funkčnost průkazu ISIC u poskytovatelů slev a ostatních subjektů nesbude akceptován jako průkaz ISIC. Prodloužit platnost licence ISIC je možno nákupem ISIC revalidační známky.

Proč bych si měl každoročně prodloužit platnost licence ISIC (zakoupit ISIC revalidační známku)?
Úhrada licenčního poplatku 250 Kč je jedinou možností jak zachovat v platnosti licenci ISIC a její akceptace u smluvních partnerů / poskytovatelů slev. V případě neobnovení platnosti licence ISIC je průkaz při skončení platnosti licence automaticky vyřazen z Databáze platných průkazů ISIC a nebude dál jako průkaz ISIC akceptován žádným ze smluvních partnerů průkazu ISIC v ČR ani ve světě.

I po skončení platnosti lze průkaz využívat v rámci školy, tedy na vstup do budovy a při výdeji stravy.

Jak si prodloužit průkaz?

Uhraďte poplatek 250 Kč na účet KB 10436211/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno držitele průkazu ISIC. Na e-mail helena.lavickova@souhlubos.cz zašlete zprávu s informací, že žádáte o prodloužení platnosti.