Konzultace pro závěrečné ročníky skládající maturitní a závěrečné zkoušky

Opatření ředitele školy k organizaci konzultací od 11. 5. 2020.
zde
Každý žák nebo zákonný zástupce musí vyplnit a podepsat čestné prohlášení prohlaseni , které musí odevzdat při prvním vstupu do budovy školy či dílen odborného výcviku. Pokud tento dokument nepodepíše, nebude mu osobní přítomnost ve škole umožněna.