Krizové opatření dle usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1022

Dle usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1022  se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních  škol a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků
a studentů na středním vzdělávání ve školách a na Domovech mládeže.  Zakázáno je i praktické vyučování. Všichni žáci přechází na povinnou distanční výuku.  Sledujte tedy své povinnosti v rámci distanční výuky v Bakalářích a v aplikace MS Teams.

Zároveň Vás vyzýváme k dodržování všech nařízení vyhlášených vládou, jen tak se budeme co nejdříve znovu potkávat ve škole a vrátíme se do standardního režimu. Přejeme všem hodně zdraví  – spolu to zvládneme!