Květinový květen – Liga proti rakovině

Žáci našeho učiliště se již několikrát zúčastnili sbírky Liga proti rakovině prodejem kytiček. Letos z důvodu epidemie tradiční prodej kytiček v ulicích bohužel neproběhne. Ale můžete pomáhat i letos. Proběhne on-line kampaň – prodej e-kytiček přes DMS.
Více:

LPR_inzerat_kveten_2020