Maturitní obor nově i s výučním listem!

Od školního roku 2022/23 umožňujeme v rámci maturitního oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby získat navíc výuční list v oboru Truhlář ve 3. ročníku studia.