Nové označení školy

Žáci dřevařských oborů vyrobili a instalovali nové označení školy.