Ocenění SK za úspěšnou reprezentaci v soutěžích

Ve středu 15.1.2020 byli naši žáci oboru Truhlář Milan Vondra a Jan Macháček oceněni Středočeským krajem za úspěšnou reprezentaci v dovednostních soutěžích ve školním roce 2018/19. Slavnostní vyhlášení se konalo v Obecním domě v Nymburce pod záštitou hejtmanky SK  Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a Martina Draxlera, radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu.  I my se připojujeme k poděkování za reprezentaci školy a přejeme klukům mnoho dalších úspěchů!