Praktická výuka od 26. 4. 2021

Od pondělí 26.4. bude zahájena výuka odborného výcviku v plném rozsahu (na všech pracovištích, pro všechny obory i ročníky) podle platného rozvrhu. Další informace obdrží žáci a zákonní zástupci přes program Bakaláři a  MS Teams. Každý žák bude testován 2 x týdně na základě Mimořádného opatření MZ (https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf).

  • Domov mládeže bude v provozu již od neděle 25.4. 17,30 hodin.
  • Stravování zajištěno, každý žák si musí sám objednat stravu.