Předání učebních pomůcek

U příležitosti zahájení nového školního roku byly žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nastoupili do prvních ročníků, předány jako dárek drobné učební pomůcky.