Přednáška TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLADISTVÝCH

Dne 25. 4. 2019 se pro první ročníky v areálu naší školy v OP Dobříš (Lipky) konala přednáška na téma TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLADISTVÝCH. Akce byla rozdělena na dvě části. V první se žáci dozvěděli o možných postizích za nezákonné jednání, byli upozorněni na co si dát pozor a čeho se vyvarovat. Tato část byla obohacena i o zkušenosti z některých případů, které řešili strážníci policie v praxi. V další části mohli žáci pokládat dotazy a dozvědět se tak cenné informace jak jednat, aby se sami nedostali do problémů se zákonem. Za celou akci děkujeme Městské policii Dobříš a panu strážníkovi Svobodovi.