Přehled rotační výuky pro jednotlivé ročníky od 7. 12. 2020

Podle pokynů MŠMT bude od 7. 12. 2020 výuka probíhat dle následujícího přehledu KLIK.