„Přes bariéry s policií“ – slavnostní udílení cen

Ve středu 23. 1. 2019 jsme byli pozvání do kanceláře hejtmanky středočeského kraje J. P. Jermanové na slavnostní vyhodnocení sportovně charitativního projektu středočeské policie „Přes Bariéry s policií“, ve kterém se Tomáš Čipera, student čtvrtého ročníku oboru Operátor dřevařské výroby, umístil na 3.-4. místě. Této akce se zúčastnilo přes 120 žáků středních škol ze Středočeského kraje a Tomášovo umístění je obrovským úspěchem.