Rámcové rozvrhy konzultací od 11. 5. 2020 do 29. 5. 2020

Podrobný rozvrh konzultací bude všem zaslán třídním učitelem.

Rozvrh pro jednotlivé třídy OP Dobříš
Rozvrh pro jednotlivé třídy pracoviště Hluboš