S jazykem za úspěchem v odborném vzdělávání

Naše učiliště v rámci projektu „S jazykem za úspěchem v odborném vzdělávání“, ověřovalo témata z oblasti kosmetiky a kosmetické péče v ruském jazyce, pro Hello language centre s.r.o., ve spolupráci s MŠMT. Tento projekt podporuje Evropská unie z oblasti Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do tohoto projektu byly zapojeny i studentky oboru Kosmetické služby. Tento projekt byl pro ně přínosem, jelikož znalost odborného ruského jazyka, může být použita v rámci jejich budoucí profese, kdy se zvýší jejich odborné kompetence a konkurenceschopnost absolventek v oboru.