Školní soutěž – SketchUp

V minulém týdnu uspořádal učitel Mgr. Šťastný pro žáky dřevařských oborů již tradiční soutěž kreslení v programu SketchUp. První tři místa byla odměněna dárkovými poukázkami. Úkolem je vytvořit dle zadaného obrázku 3D návrh. Nejlepší obrázek letadla vytvořil M. Vondra. Gratulujeme vítězům a panu učiteli děkujeme za přípravu soutěže.