Stáž truhlářů VOŠ a SPŠ Volyně 2019

Ve dnech 23. – 25. 10. 2019 proběhla na VOŠ a SPŠ ve Volyni stáž účastníků republikového kola učňovské soutěže SUSO v truhlářském oboru. Z naší školy se stáže zúčastnili žáci Lukáš Adamec, David Hrkal, Jan Macháček, Matouš Smetana, Milan Vondra a David Zapletal.
Žáci se na stáži seznámili se způsoby obrábění na CNC strojích, jak v nábytkářském tak ve stavebně-truhlářském průmyslu. Vyslechli motivační přednášky s ukázkou projektů speciálních konstrukcí dřevostaveb ve světě i v České Republice.
V softwarovém programu SEMA pro 3D modelování vytvořili model krovu s převodem dat do EKP (zadání pro CNC linku). Následně si vyzkoušeli práci na CNC lince Hundegger K2i při automatické výrobě prvků krovu.
Z ostatních pracovišť školy viděli a vyzkoušeli si práci na řezacím a gravírovacím laseru. Žáci získali nové poznatky a rozšířili si své znalosti v oblasti moderních postupů při návrhu a opracování prvků konstrukcí nábytku a dřevostaveb.
Mgr. Vladimír Šťastný DiS.