Třídní schůzky rodičů dne 28. 4. 2021

Vzhledem k epidemiologickým opatřením a uzavření škol v ČR se schůzky rodičů budou konat dne 28. 4. 2021 od 16.00 hod. online formou. Třídní schůzky povedou třídní učitelé přes program Office365, aplikaci Teams nebo emailovou či telefonickou formou. Telefonickou formu je nutno využít mimo tento uvedený čas a datum. Emailové a telefonické kontakty jsou uvedeny na webových stránkách školy.