Ukončení projektu „Snížení energetické náročnosti objektů SOU Hluboš – odloučené pracoviště Dobříš

SOU Hluboš má za sebou další významnou investici do snížení energetické náročnosti budov odloučeného pracoviště Dobříš. Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stavební práce probíhaly od listopadu 2017 do srpna 2018. V rámci projektu bylo provedeno zateplení objektů dílen a učeben, výměna oken a dveří, vyregulování otopné soustavy, zavedení energetického managementu a instalace nucené ventilace a rekuperací. Celkové náklady na tuto investici dosáhly téměř 20 miliónů korun. O jejich pokrytí se postaral Středočeský kraj jako zřizovatel školy a Státní fond životního prostředí, který přispěl necelými 7 miliony korun. Současně při celkové rekonstrukci se z provozních prostředků SOU podařilo opravit asfaltové chodníky, vodoinstalaci, odpady v učebnách teorie včetně výměny umyvadel a baterií.
Podobný projekt na zateplení budovy odborného výcviku v Hluboši byl dokončen v srpnu 2015, celkové náklady činily téměř 11 milionů korun.
Uvedená opatření vedou ke snížení energetické náročnosti budov a zlepšilo se pracovní prostředí pro žáky i zaměstnance.