Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení 2015/16

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště, Hluboš 178, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do prvního ročníkuoboru vzdělávání:

82-51-H/02      Umělecký truhlář a řezbář

Kritéria přijímacího řízení zde. Termín pro podání přihlášky: do 30.11.2014.