Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory pro školní rok 2023/24

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory naleznete ZDE!

 
Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona nebo kteří se hlásí do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského zákona.