Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok zahajujeme v pondělí 2. 9. 2019 – na pracovišti Dobříš v 8:00 hod., na pracovišti Hluboš v 7:40.
Obor Podnikání (dálková forma) – výuka začíná 2.9.2019 ve 14:30 v Hluboši – první a třetí ročník učebny v budově dílen, druhý ročník učebna v budově školy.