ICT vybavení z projektu IKAP

Naše škola získala 30 ks notebooků do odborných učeben z projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v […]

Prázdninový provoz

Úřední hodiny budou v průběhu prázdnin od 7  do 12 hod. V období od 27.7.2020 do 14.8.2020 bude škola  zcela uzavřena.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční ve čtvrtek 25.6.2020 na Zámečku v Příbrami. Začátek pro absolventy denního studia je  v 10,00 hod. a pro absolventy dálkového studia […]

S jazykem za úspěchem v odborném vzdělávání

Naše učiliště v rámci projektu „S jazykem za úspěchem v odborném vzdělávání“, ověřovalo témata z oblasti kosmetiky a kosmetické péče v ruském jazyce, pro Hello language centre s.r.o., ve spolupráci […]

Květinový květen – Liga proti rakovině

Žáci našeho učiliště se již několikrát zúčastnili sbírky Liga proti rakovině prodejem kytiček. Letos z důvodu epidemie tradiční prodej kytiček v ulicích bohužel neproběhne. Ale můžete pomáhat […]

Naši partneři