Výuka od středy 25.11.2020 !

Dle informace z MŠMT nastupují žáci a studenti závěrečných ročníků k prezenční výuce a žáci všech ročníků na odborný výcvik. Výuka odborného výcviku bude probíhat dle rozvrhu […]

Podzimní prázdniny

Od 26. 10. 2020 do 30.10.2020 jsou podzimní prázdniny. Škola bude zcela uzavřena.

Nařízení krajské hygienické stanice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje – omezení provozu vzdělávacích zařízení s účinností od 5.10.2020 do 18.10.2020. […]

Cesta pro žáky a studenty po kraji zdarma

Studující základních a středních škol včetně učilišť mají možnost se od 1. září 2020 zapojit do Projektu středočeského kraje jízdného pro žáky, studenty a seniory, které se […]

Navýšení úhrad za stravné

Oznamujeme, že výše úhrad za stravné  se od 1.9.2020 mění takto:     Oběd – 36 Kč (jistina se tedy navyšuje na 800 Kč) Celodenní stravování – […]

ICT vybavení z projektu IKAP

Naše škola získala 30 ks notebooků do odborných učeben z projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v […]

Prázdninový provoz

Úřední hodiny budou v průběhu prázdnin od 7  do 12 hod. V období od 27.7.2020 do 14.8.2020 bude škola  zcela uzavřena.

Naši partneři