Mechanik opravář motorových vozidel

Velmi oblíbený obor pro svou všestrannost - žáci získají v rámci studia zdarma řidičské oprávnění skupin B, C a svářečský průkaz - svařování v ochranné atmosféře.

Kód oboru:

23-68-H/01

Délka studia:

3 roky, denní studium

Místo výuky:

Dobříš, V Lipkách 194

Dosažené vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Stipendijní program:

Ne

Co se naučím?

Absolventi umí provádět opravy všech silničních motorových vozidel, znají praktické využití a použití montážních přípravků jako i použití speciálních měřidel. Umí identifikovat závady včetně jejich příčin a odstraňovat poruchy strojních mechanizmů. Znají zásady pro provádění technické údržby a ošetřování vozidel. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B, C. Může získat také oprávnění ke svařování elektrickým obloukem a plamenem. Umí samostatně opravovat poškozené části karosérií, motory, převodové skříně i ostatní agregáty SMV. Umí pracovat s diagnostickými přístroji pro kontrolu technického stavu a seřizování motorů, elektrického příslušenství a ostatních částí vozidel.

Jaká bude praxe?

Praxe všech žáků 1. ročníku probíhá v dílnách přímo v areálu učiliště na Dobříši, V Lipkách 194. V dalších ročnících mohou žáci absolvovat praktickou výuku na smluvních pracovištích mimo učiliště. Praktická výuka trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně v dalších ročnících a střídá se po týdnu s výukou teorie. V průběhu studia dále nabízíme žákům odborné kurzy - např. kurzy svařování. Dále jsme zapojeni do projektu Erasmus+, a tak každé pololetí umožníme několika žákům účastnit se měsíční stáže na středních školách ve slovenském Prešově.

Fotogalerie OV
Kde mohu pracovat po ukončení studia?

Absolventi pracují jako automechanici v autoservisech, v dílnách dopravních společností, popřípadě v soukromých opravnách.

Kde mohu dál studovat?

Absolventi mohou pokračovat na naší škole v nástavbovém maturitním oboru Podnikání - denní i dálkové formě.