Truhlářská a čalounická výroba

Dřevo je krásný a ušlechtilý materiál, práce s ním je voňavá a velmi rozmanitá. Výrobky ze dřeva musí být nejen perfektně opracované, ale i dokonale funkční. Truhlařina je tradiční řemeslo, které je stále velmi žádané na trhu práce, a proto šikovný truhlář nebude mít nikdy o práci nouzi.
Kód oboru:

33-56-E/01

Délka studia:

3 roky, denní studium

Místo výuky:

Hluboš 178

Dosažené vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Stipendijní program:

Ne

Co se naučím?

V učebním oboru truhlářská a čalounická výroba se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím, používáním a připravováním materiálů ke zpracování v truhlářské nebo čalounické výrobě. Vykonávají jednoduché pracovní činnosti v oblasti truhlářské nebo čalounické výroby a dekoratérských prací.

Jaká bude praxe?

Praxe všech žáků 1. ročníku probíhá v nově zrekonstruovaných dílnách přímo v areálu učiliště v Hluboši. Dílny jsou kvalitně vybaveny nejrůznějšími truhlářskými stroji, včetně CNC centra. V dalších ročnících mohou žáci absolvovat praktickou výuku na smluvních pracovištích mimo učiliště. Praktická výuka trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně v dalších ročnících a střídá se po týdnu s výukou teorie. V průběhu studia dále nabízíme žákům odborné kurzy - např. kurz motorové pily. Dále jsme zapojeni do projektu Erasmus+, a tak každé pololetí umožníme několika žákům účastnit se měsíční stáže na středních školách ve slovenském Prešově.

Fotogalerie OV
Kde mohu pracovat po ukončení studia?

Absolvent se uplatní zejména v odvětví dřevozpracující výroby, především v truhlářské nebo čalounické výrobě, může se rovněž uplatnit při zhotovování truhlářských výrobků využívaných ve stavebnictví. Podle své profilace bude vykonávat jednoduché práce při výrobě a opravách truhlářských výrobků nebo při výrobě čalouněného nábytku, při čalounění dopravních prostředků a při provádění jednoduchých dekoratérských prací.

Kde mohu dál studovat?