Tesař – od školního roku 2022/2023 již neotevíráme!

Dřevo je krásný a ušlechtilý materiál, práce s ním je voňavá a velmi rozmanitá. Výrobky ze dřeva musí být nejen perfektně opracované, ale i dokonale funkční. Truhlařina je tradiční řemeslo, které je stále velmi žádané na trhu práce, a proto šikovný truhlář nebude mít nikdy o práci nouzi.
Kód oboru:

36-64-H/01

Délka studia:

3 roky, denní studium

Místo výuky:

Hluboš 178

Dosažené vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Stipendijní program:

Ano

Co se naučím?

Žák získá základní teoretické znalosti o používaných materiálech, technologických a pracovních postupech a dovede vykonávat základní tesařské práce. V souladu s potřebami podnikatelské sféry jsou žáci učebního oboru také seznámeni se základními materiály a technologickými postupy používanými pro práce na střechách v souvisejících oborech pokrývač a klempíř - stavební výroba. V odborném výcviku získají dovednosti v provádění jednoduchých pokrývačských a klempířských prací na střechách. Ručně opracovávají dřevo, orientují se ve stavební dokumentaci, provádí jednoduché tesařské konstrukce, dřevěné stropy, jednoduché dřevěné schody, zhotovují lešení a bednění. Zhotovují a osazují vnitřní vybavení budov, tesařské podlahy a příčky, obložení, dřevěné stavby, zhotovují krovy, lávky, ploty, mosty, altánky. Získávají základy v ovládání počítače a v ekonomické orientaci. Po ukončení přípravy a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky jsou schopni samostatné práce na dřevoobráběcích strojích.

Jaká bude praxe?

Praxe všech žáků 1. ročníku probíhá v nově zrekonstruovaných dílnách přímo v areálu učiliště v Hluboši. Dílny jsou kvalitně vybaveny nejrůznějšími dřevařskými stroji, včetně CNC centra. V dalších ročnících mohou žáci absolvovat praktickou výuku na smluvních pracovištích mimo učiliště. Praktická výuka trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně v dalších ročnících a střídá se po týdnu s výukou teorie. V průběhu studia dále nabízíme žákům odborné kurzy - např. kurz motorové pily. Dále jsme zapojeni do projektu Erasmus+, a tak 2 x ročně umožníme několika žákům účastnit se měsíční stáže na středních školách ve slovenském Prešově.

Fotogalerie OV
Kde mohu pracovat po ukončení studia?

Absolvent učebního oboru tesař je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých a malých firmách i živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.

Kde mohu dál studovat?

Po absolvování oboru lze pokračovat ve studiu oboru Truhlář přijetím již do 2. ročníku tohoto oboru. Dále mohou absolventi pokračovat na naší škole v nástavbovém maturitním oboru Podnikání - dálkové formě.