Truhlář

Dřevo je krásný a ušlechtilý materiál, práce s ním je voňavá a velmi rozmanitá. Výrobky ze dřeva musí být nejen perfektně opracované, ale i dokonale funkční. Truhlařina je tradiční řemeslo, které je stále velmi žádané na trhu práce, a proto šikovný truhlář nebude mít nikdy o práci nouzi.
Kód oboru:

33-56-H/01

Délka studia:

3 roky, denní studium

Místo výuky:

Hluboš 178

Dosažené vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Stipendijní program:

Ne

Co se naučím?

V učebním oboru truhlář se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi stavebně truhlářských výrobků a nábytku. Osvojují si dovednosti a návyky potřebné ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních materiálů. Zabývají se výrobou nábytku a zařízení, částečně i výrobou jednoduchých stavebně truhlářských výrobků. Získané teoretické vědomosti prakticky procvičují v odborném výcviku.

Jaká bude praxe?

Praxe všech žáků 1. ročníku probíhá v nově zrekonstruovaných dílnách přímo v areálu učiliště v Hluboši. Dílny jsou kvalitně vybaveny nejrůznějšími dřevozpracujícími stroji, včetně CNC centra. V dalších ročnících mohou žáci absolvovat praktickou výuku na smluvních pracovištích mimo učiliště. Praktická výuka trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně v dalších ročnících a střídá se po týdnu s výukou teorie. V průběhu studia dále nabízíme žákům odborné kurzy - např. kurz motorové pily. Dále jsme zapojeni do projektu Erasmus+, a tak každé pololetí umožníme několika žákům účastnit se měsíční stáže na středních školách ve slovenském Prešově.

Fotogalerie OV
Kde mohu pracovat po ukončení studia?

Absolvent učebního oboru truhlář je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých a malých firmách i živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.

Kde mohu dál studovat?

Po absolvování oboru lze pokračovat ve studiu oboru Tesař přijetím již do 3. ročníku tohoto oboru. Dále mohou absolventi pokračovat na naší škole v nástavbovém maturitním oboru Podnikání - denní i dálkové formě.