Zpracovatel dřeva – od školního roku 2022/2023 již neotevíráme!

Dřevo je krásný a ušlechtilý materiál, práce s ním je voňavá a velmi rozmanitá. Výrobky ze dřeva musí být nejen perfektně opracované, ale i dokonale funkční. Truhlařina je tradiční řemeslo, které je stále velmi žádané na trhu práce, a proto šikovný truhlář nebude mít nikdy o práci nouzi.
Kód oboru:

41-57-H/01

Délka studia:

3 roky, denní studium

Místo výuky:

Hluboš 178

Dosažené vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Stipendijní program:

Ne

Co se naučím?

V učebním oboru zpracovatel dřeva se žáci seznamují s prováděním odborných prací na lesních manipulačních skladech a v oblasti dřevozpracující výroby – v pilařských, truhlářských, stavebně truhlářských a tesařských provozech. Naučí se používat vhodné nářadí a základní stroje a zařízení pro zpracování dřeva a dřevařských polotovarů. Získávají potřebné vědomosti a dovednosti pro výrobu v dřevozpracujícím průmyslu.

Jaká bude praxe?

Praxe všech žáků 1. ročníku probíhá v nově zrekonstruovaných dílnách přímo v areálu učiliště v Hluboši. Dílny jsou kvalitně vybaveny nejrůznějšími truhlářskými stroji, včetně CNC centra. V dalších ročnících mohou žáci absolvovat praktickou výuku na smluvních pracovištích mimo učiliště. Praktická výuka trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně v dalších ročnících a střídá se po týdnu s výukou teorie. V průběhu studia dále nabízíme žákům odborné kurzy - např. kurz motorové pily. Dále jsme zapojeni do projektu Erasmus+, a tak každé pololetí umožníme několika žákům účastnit se měsíční stáže na středních školách ve slovenském Prešově.

Fotogalerie OV
Kde mohu pracovat po ukončení studia?

Absolvent učebního oboru truhlář je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých a malých firmách i živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele. Může provádět odborné prace na lesních manipulačních skladech a v oblasti dřevozpracující výroby – v pilařských, truhlářských, stavebně truhlářských a tesařských provozech. Může se také uplatnit ve výrobě i montáži lehkých dřevostaveb, speciálních dřevěných konstrukcí a prvků zahradní architektury, ve výrobě domácích i hospodářských potřeb, ve výrobě podlahovin, obalů aj. Absolventi rovněž nacházejí uplatnění v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků a v oblasti obchodování a logistiky.

Kde mohu dál studovat?

Absolventi mohou pokračovat na naší škole v nástavbovém maturitním oboru Podnikání - denní i dálkové formě.