ITIC průkaz

Mezinárodní průkaz pro pedagogy

Průkaz ITIC (International Teacher Identity Card) je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. Průkaz vydává, stejně jako ISIC, světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, a je platný ve 127 zemích světa, kde na držitele čeká spousta výhod.
Co přináší ITIC vydaný přes naší školu?

 • Je identifikačním průkazem.
 • Funguje jako čipová karta na vstup do školy a pro výdej oběda. Nemusíte si již pořizovat speciální čip.
 • Školní ITIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu zaměstnání, licence ITIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně pedagog může rozhodnout, zda si platnost průkazu prodlouží.
 • Školní ITIC je levnější! V běžné distribuci stojí 500 Kč každý rok.
 • Prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč
 • Cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč 
 • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč.

Co přináší ITIC?

 • Platnost ve 127 zemích světa
 • Slevy na více než 1.800 místech ČR:
  • při nákupech, stravování a vzdělávání
  • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
  • na permanentky v lyžařských areálech
  • při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
  • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách
Jak si průkaz objednat?

Agendu ISIC, ITIC a ALIVE na naší škole řeší  Helena Lavičková, účetní kancelář, hlavní budova Hluboš 178.
Kontakt: helena.lavickova@souhlubos.cz ; tel. 318 429 926 

Uhraďte, prosím, poplatek 290 Kč na účet KB 10436211/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte heslo ITIC +  jméno a příjmení) a na e-mail: helena.lavickova@souhlubos.cz pošlete průkazovou fotografii budoucího držitele. Doporučujeme použít barevnou digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí) nebo zaslat kvalitní sken papírové průkazové fotky.

Podpis papírové žádosti držitelem proběhne při převzetí průkazu.

Hotový průkaz bude  vydán ve škole nejdříve poslední srpnový týden.

Žádosti se nevyřizují v termínu: 1.8. – 24.8. daného roku.
Průkaz lze objednat kdykoliv během školního roku, objednávky se odesílají 1x měsíčně, vyřízení objednávky trvá 3 týdny.

Průkaz objednaný o prázdninách Vám bude vydán k novému školnímu roku.

 

Platnost průkazu:

PLATNOST licence ITIC končí vždy k 31. 12. Zkontrolujte si platnost na vašem průkazu !

Platnost licence ITIC je vždy maximálně 16 měsíců. Standardní platnost je od začátku září do konce prosince následujícího roku – například 09/2019 – 12/2020. Počáteční platnost licence ITIC je natištěna na přední straně nově vydaného průkazu. Po jejím vypršení se licence stává neplatnou a bez jejího obnovení tak u průkazu zaniká funkčnost průkazu ITIC u poskytovatelů slev a ostatních subjektů nesbude akceptován jako průkaz ISIT. Prodloužit platnost licence ITIC je možno nákupem ITIC revalidační známky.

Proč bych si měl každoročně prodloužit platnost licence ITIC (zakoupit ITIC revalidační známku)?
Úhrada licenčního poplatku 180 Kč je jedinou možností jak zachovat v platnosti licenci ITIC a její akceptace u smluvních partnerů / poskytovatelů slev. V případě neobnovení platnosti licence ITIC je průkaz při skončení platnosti licence automaticky vyřazen z Databáze platných průkazů ITIC a nebude dál jako průkaz ITIC akceptován žádným ze smluvních partnerů průkazu ITIC v ČR ani ve světě.

I po skončení platnosti lze průkaz využívat v rámci školy, tedy na vstup do budovy a při výdeji stravy.

Jak si prodloužit průkaz?

Uhraďte poplatek 250 Kč na účet KB 10436211/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno držitele průkazu ITIC. Na e-mail helena.lavickova@souhlubos.cz zašlete zprávu s informací, že žádáte o prodloužení platnosti.