Nábor Vězeňské služby

Minulý týden proběhla u nás ve škole náborová akce Vězeňské služby Příbram. Žáci maturitních ročníků se seznámili s prací dozorce jako takovou, podmínkami a vybavením, které se při výkonu služby používají. Milým zpestřením bylo i představení práce služebního psa. V následných fyzických testech mohli žáci získat certifikát o zdatnosti potřebné k přijetí do služebního poměru.