Šablony II

 

 

SOU Hluboš realizuje projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání -  Šablony II pro střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Clem projektu je :

  • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.)
  • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
  • Zavedení a podpora nových metod ve výuce
  • Větší propojení teorie s praxí - spolupráce škol a zaměstnavatelů

 

Jednotlivé aktivity projektu budou realizovány v období od 1.9.2019 do 31.8.2021

V rámci projektu bylo zakoupeno ICT vybavení - notebooky a tablety, včetně nabíjecích základen. Cílem aktivity je rozvoj ve využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologii (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.