Převodovky do soutěžních vozů

Firma X SHIFT GEARBOXES, která působí v Chropyni u Zlína a zabývá se výrobou, montáží a prodejem závodních převodovek do celého světa, zejména pak do Spojených států amerických, zapůjčila našemu učilišti k výuce oboru Mechanik, opravář a Opravář zemědělských strojů dva modely těchto převodovek. Konkrétně funkční model převodovky do soutěžního vozu Mitsubishi EVO IX a Subaru STI. Jedná se o převodovky s bezsynchronním, sekvenčním řazením, s elektronickým detekováním zařazeného rychlostního stupně a elektronickým odpojováním kroutícího momentu při řazení rychlostního stupně.
Chtěl bych touto cestou poděkovat majiteli firmy panu Františkovi Machovi za jeho velkorysost a vstřícnost, zejména pak za to, že ve svém nabitém programu sám převodovky ze Zlína na Dobříš přivezl a po shlédnutí naší odborné učebny přislíbil další spolupráci. Mgr. Petr Port