Projekt EDUgrant

Naše škola využila finanční podporu z projektu EDUgrant k nákupu moderních pomůcek využívaných v procesu výuky. 

Cíleně pracujeme na modernizaci výuky a systematicky zavádíme inovativní prvky do vzdělávání. Jedním z nich je i výuka CNC programování, které připravuje naše žáky na budoucí povolání. U našich žáků je praxe stejně důležitá jako teorie. Naším cílem je vytvořit vzdělávací systém, kde si žáci mohou své teoretické vědomosti vyzkoušet v praxi. EDUgrant jsme využili na nákup 3 ks CNC frézek, na nichž budou žáci programovat a zároveň se naučí implementovat vytvořené programy do výroby. Takto získané vědomosti a dovednosti jim pomohou při uplatnění na trhu práce.