Sbírka na Ukrajinu

I na naší škole proběhla sbírka na válkou zmítanou Ukrajinu. Jsme velmi rádi, že můžeme přispět na konto Člověka v tísni částkou 16 235 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme!