Spolu po COVIDu na Marině Orlík

Žáci 1. a 2. ročníků se tento týden vypravili na adaptační kurz do areálu Mariny Orlík v rámci programu Spolu po COVIDu. Programové aktivity zajišťuje spolek Kulička. Cílem je hlubší seznámení jednotlivců i celé skupiny, navození vztahu mezi třídou a třídním učitelem, poznávání rozdílů mezi lidmi a respektování vzájemných odlišností apod.
Pobyt zahrnuje i spoustu sportovních aktivit, mimo jiné i projížďku na plachetnici s panem učitelem Vejrem. Jisté je, že si žáci odvezou spoustu nových společných zážitků, kterých se jim v poslední době dostávalo jen velmi omezeně.