Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Dřevo je krásný a ušlechtilý materiál, práce s ním je voňavá a velmi rozmanitá. Výrobky ze dřeva musí být nejen perfektně opracované, ale i dokonale funkční. Truhlařina je tradiční řemeslo, které je stále velmi žádané na trhu práce, a proto šikovný truhlář nebude mít nikdy o práci nouzi.

Od školního roku 2022/23 je možné v rámci oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby získat ve 3. ročníku i výuční list v oboru Truhlář!

Kód oboru:

33-41-L/01

Délka studia:

4 roky, denní studium

Místo výuky:

Hluboš 178

Dosažené vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou a zároveň výuční list v oboru Truhlář

Stipendijní program:

Od školního roku 2022/23 ANO

Co se naučím?

V rámci odborného kreslení je poskytnuta výuka počítačového programu INVENTOR pro kreslení technických výkresů. Součástí maturity je praktická zkouška z odborného výcviku na úrovni výučního listu se zaměřením na nábytkářství.

Jaká bude praxe?

Praxe všech žáků 1. ročníku probíhá v nově zrekonstruovaných dílnách přímo v areálu učiliště v Hluboši. Dílny jsou kvalitně vybaveny nejrůznějšími truhlářskými stroji, včetně CNC centra. V dalších ročnících mohou žáci absolvovat praktickou výuku na smluvních pracovištích mimo učiliště. Praktická výuka trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně v dalších ročnících a střídá se po týdnu s výukou teorie. V průběhu studia dále nabízíme žákům odborné kurzy - např. kurz motorové pily. Dále jsme zapojeni do projektu Erasmus+, a tak každé pololetí umožníme několika žákům účastnit se měsíční stáže na středních školách ve slovenském Prešově.

Fotogalerie OV
Kde mohu pracovat po ukončení studia?

Absolventi najdou uplatnění ve všech oblastech dřevozpracujícího průmyslu – v prvovýrobě, v druhovýrobě, i při obchodování s materiály a výrobky. Možnosti uplatnění : – operátor nebo technik v pilařské výrobě při výrobě nábytku, apod. – konstruktér nábytku při řešení interiérů – pracovník obsluhy numericky řízených strojů – při řízení pracovních kolektivů – v dalších podnikatelských a obchodních aktivitách

Kde mohu dál studovat?

Absolvent, který úspěšně vykoná maturitní zkoušku, může pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách podle platných právních norem.