Opravář zemědělských strojů

Velmi oblíbený obor pro svou všestrannost - žáci získají v rámci studia bezplatně řidičské oprávnění skupin B, C, T a svářečský průkaz pro svařování plamenem a elektrickým obloukem. Po celou dobu studia dostávají žáci stipendium.

Kód oboru:

41-55-H/01

Délka studia:

3 roky, denní studium

Místo výuky:

Dobříš, V Lipkách 194

Dosažené vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Stipendijní program:

Ano - od školního roku 2022/23 ale již nebude

Co se naučím?

Během studia žáci získají znalosti a dovednosti z ručního zpracování kovů, základů obrábění (soustružení, frézování), kovářských a klempířských prací. Dále se teoreticky i prakticky seznámí s montáží, demontáží a opravami zemědělských strojů a přívěsů, traktorů, osobních a nákladních automobilů. Součástí výuky je i bezplatné získání svářečských průkazů pro svařování plamenem (Z-G1)a elektrickým obloukem (Z-E1) a řidičského oprávnění skupin B,C,T.

Jaká bude praxe?

Praxe všech žáků 1. ročníku probíhá v dílnách přímo v areálu učiliště na Dobříši, V Lipkách 194. V dalších ročnících mohou žáci absolvovat praktickou výuku na smluvních pracovištích mimo učiliště nebo na našem pracovišti v Obořišti. Praktická výuka trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně v dalších ročnících a střídá se po týdnu s výukou teorie. V průběhu studia dále nabízíme žákům odborné kurzy - např. kurzy svařování. Dále jsme zapojeni do projektu Erasmus+, a tak každé pololetí umožníme několika žákům účastnit se měsíční stáže na středních školách ve slovenském Prešově.

Fotogalerie OV
Kde mohu pracovat po ukončení studia?

Absolvent má široké uplatnění jak v zemědělském opravárenství, tak i v autoservisech při opravách osobních i nákladních automobilů.

Kde mohu dál studovat?

Absolventi mohou pokračovat na naší škole v nástavbovém maturitním oboru Podnikání - denní i dálkové formě.