Opravářské práce

Kód oboru:

41-55-E/01

Délka studia:

3 roky, denní studium

Místo výuky:

Dobříš, V Lipkách 194

Dosažené vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Co se naučím?

Během studia žáci získají znalosti a dovednosti z ručního zpracování kovů, základů obrábění (soustružení, frézování). Dále se teoreticky i prakticky seznámí s jednoduchou montáží, demontáží a opravami zemědělských strojů a přívěsů, traktorů, osobních a nákladních automobilů. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T a příprava k získání svářečského certifikátu v rozsahu kurzu ZK 111 W 01 nebo K 135 W 01.

Jaká bude praxe?

Praxe všech žáků 1. ročníku probíhá v dílnách přímo v areálu učiliště na Dobříši, V Lipkách 194. V dalších ročnících mohou žáci absolvovat praktickou výuku na smluvních pracovištích mimo učiliště nebo na našem pracovišti v Obořišti. Praktická výuka trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně v dalších ročnících a střídá se po týdnu s výukou teorie. Ve třetím ročníku ve čtrnáctidenním cyklu výuky je 8 dní praxe a 2 dny teorie. V průběhu studia dále nabízíme žákům odborné kurzy - např. kurzy svařování. Dále jsme zapojeni do projektu Erasmus+, a tak každé pololetí umožníme několika žákům účastnit se měsíční stáže na středních školách ve slovenském Prešově.

Fotogalerie OV
Kde mohu pracovat po ukončení studia?

Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání zemědělský dělník zaměřený na výkon opravářských prací. Provádí především vlastní opravy, údržbu a seřizování strojů a zařízení, ale podílí se případně i na výrobě a renovaci součástí. Tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika.

Kde mohu dál studovat?

Po úspěšném ukončení mohou žáci s dobrým prospěchem pokračovat ve studiu v oboru opravář zemědělských strojů.