Výtěžek z prodeje kytiček ve spolupráci se SOU Hluboš