Průběžné 3.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště, Hluboš 178,
vyhlašuje průběžné třetí kolo přijímacího řízení na školní rok 2023/2024. Příjem přihlášek je průběžný do naplnění kapacity jednotlivých oborů.
Více informací na tel.: 318 429 921, 739 304 013.